Studies in Turkish Folklore

Yayım Evi : Indiana University Press

Yayım Yılı : 1978

Pertev N. Boratav onuruna hazırlanmıştır. Emeği geçen Mark Glazer.

Gemerek Nire Bloomington Nire

Yayım Evi : İş Bankası Yayınları

Yayım Yılı : 2017

ISBN 9786052950043 / Sayfa Sayısı 480

Gemerek Nire Bloomington Nire türkülerimizin, manilerimizin, bilmecelerimizin doktoru; hocası Pertev Naili Boratav’ın “Hayatımın ilk övünülecek ve güvenilecek meyvesi” dediği İlhan Başgöz’ün serüvenli hayatının kısa hikâyesi.

Küçük Folklor Ansiklopedisi

Yayım Evi : Ürün

Yayım Yılı : 2015

ISBN 9786054938889 / Sayfa Sayısı 152

Bu küçük ansiklopedide okuyucu bizim folklorümüze ait saydığımız birçok maddenin tarih ve coğrafya içinde dünyanın dört tarafında varolduğunu görecektir. Bu bilgiler folklor verilerinin hangi kaynakalrdan bize geldiğini veya bizden başka kaynakalra gittiğini göstermez. Bunların milli veya uluslararsı kökenli olup olmadığını anlamak, her madde için ciddi araştırmalar gerektirecektir. Bu iş ise genç folklorcu arkdaşlarıma düşüyor

 

İzahlı Türk Halk Şiiri Antolojisi

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 2014

ISBN 9786054518562 / Sayfa Sayısı 336

İlk baskısı 1956 yılında, ikinci baskısı 1966 yılında yapılan kitabın genişletilmiş son baskısında daha evvel yayınlanmamış şiirler ve doğaya dönüş gibi yeni bir temalar alıyor.

Türkü

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 2013

ISBN 9789944396332 / Sayfa Sayısı 191

Türkü, gerçekle hayali, sağ düşünce ile rüyayı, sözün ve ona koşulan sazın dili ile birleştiren şiirdir. Bu şiir ve müzik kucaklaşması, bir yanı ile size kanat takar, gökyüzünün mavi yüceliklerine ağar.

Tatlı bir ses, güzel bir dil ve ince bir tel sizi kirden pastan arıtır, yunursunuz, acerlenirsiniz, yeğnilmiş hissedersiniz kendinizi, eğer türkü seviyorsanız. Türkünün bir yanı da var, ayağınızı yere basmaya çağırır sizi. Doğanın ve toplumun gerçeği içinde olacaksınız. Oradan uzaklaşmak yok.

Yunus demişti ya: “Benim ayım yerden doğar.” Türkü de aynı şeyi söyler: “Havalanma telli turnam.”

Hikaye : Turkish Folk Romance As Performance Art

Yayım Evi : Indiana University Press

Yayım Yılı : 2008

ISBN 9780253380173 / Sayfa Sayısı 330

"Hikaye" is an engaging study of Turkish romance by its leading contemporary student. lhan Basg'z presents vivid descriptions of the singers who perform these tales, the performance venues, interactions between singers and audiences, and the romance texts as artistic objects. Part of the fun is the playful interaction between the author and the seasoned characters who taught him their poetic craft. "Hikaye" will be the definitive work on this tradition, which has cognates in Persian and Arabic tale-telling, as well as links to European medieval romances. A valuable contribution to folklore studies, for scholars, students, and general readers alike.

Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz

Yayım Evi : TÜBA Bilimler Akademisi Forumu

Yayım Yılı : 2007

ISBN 9789944252102 / Sayfa Sayısı 48

Sıra No : 51

Nasreddin Hoca

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 2005

ISBN 978-9757-652-76-2 / Sayfa Sayısı 151

Şaka ve güldürü dünyanın en salgın hastalıklarıdır. Tıp bilimi bu hastalığa ne bir ilaç bulmuş, ne de bu hastalığı tedavi etmeğe uğraşmıştır. Eğer eczacılar gülmeyi bir ilaç gibi satsaydı, her doktor her hastaya gülme reçetesi yazardı. Doktorlar bu gülme hastalığını, bir sürü rahatsızlıkları iyi etmede reçete gibi kullanıyorlar. Günümüzde, gülme mikrobunun yayılmasını Nasreddin Hoca denen bir adam gerçekleştiriyor. Aşağı yukarı 700 yıldır Nasreddin şakaları Türkiye`de, Akşehir`in Hortu köyünden, yedi kol bir ışık gibi dünyanın her yanına parıltılar saçarak yayılıyor. -Nat Schumlowitz-

Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 2005

ISBN 978-9758-434-75-6 / Sayfa Sayısı 318

Bir toplumda ekonomik yapının, siyasi güçlerin, kanun yapan ve uygulayan kurumların ve kişilerin, teknoloji düzeyinin, gelir dağılımının, aile yapısını, iş hayatının ve sokağın dışında kalan bir eğitim düşünülemez. Eğitim adı geçen bu güçlerin ve kuruluşların bir dengesi olarak ortaya çıkar, eğitime bunlar yön verir…

Yunus Emre

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 2003

ISBN 979-9757-652-11-2 / Sayfa Sayısı 340

Gül Alırım Gül Satarım Ben dost ile dost olmuşam Kimseler dost olmaz bana Münkirler bakar gülüşür Selam dahi vermez bana Ben dost ile dost olayım Ölmezden evvel öleyim Canımı kurban vereyim Dünya baki kalmaz bana Ben aşık-ı biçareyim Baştan ayağa yareyim Ben bir deli divaneyim Aklım da yar olmaz bana Kimseler bilmez halimi Aşk odu yaktı canımı Seçmezem soldan sağımı Namus u ar olmaz bana…

Karacaoğlan

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 2003

ISBN 975-7652-16-4 / Sayfa Sayısı : 218

'Öyle görünüyor ki Karac'oğlanlar üzerinde yeni ve değişik bilgiler elde edebilmek için bir zaman bekleyeceğiz ama onlar da bize, Karac'oğlan şiirleri adını verdiğim karmaşık yumağı çözüp kişisel ipliklerini ayırmak olanağını herhalde vermeyecek.'

İlhan Başgöz bu kitapta, Türk halk edebiyatında bir gelenek olarak sayılan Karac'oğlan'ın en güzel şiirlerini bir araya getirmiş, Karac'oğlan'ın şiirlerinden yola çıkarak onun hayatından kesitler de sunmuş.

Gönül Pultar-Serpil Aygün Cengiz: Kardeşliğe Bin Selam

Yayım Evi : Tetragon

Yayım Yılı : 2003

ISBN 975-94789-3-5 / Sayfa Sayısı 245

İlhan Başgöz ile Söyleşi

Aşık Ali İzzet Özkan

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 1994

ISBN 978-9757-652-30-4 / Sayfa Sayısı 255

Telsizler Gibi Felek ile yine arayı açtık Her halde suçluyum yolsuzlar gibi Garib bülbül gibi burada kaldım Kimim kimsem yoktur dilsizler gibi Bazı yeşil oldum bazı al oldum Bazı zehir oldum bazı bal oldum Söyleye söyleye gayri lal oldum Dahi konuşamam dilsizler gibi.

Vay Başıma Gelenler

Yayım Evi : Pankitap

Yayım Yılı : 1993

Desenler: Fatma Korkut

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Gerçek yitmiş yalan dolan içinde
Deve tellal iken
Eşek berber iken
Anam mutfakta iken
Babam yatakta iken
Ben uyandım sekizde
Okul başlar dokuzda 
(...)
Uzun sözün kısası
Sakallısı kösesi
Yok mudur bu memlekette, polis amca
Bir güzel bir temiz baş
Bir doğru lekesiz baş?

Vay benim başıma gelenler
Vay senin başına gelenler

Folklor Yazıları

Yayım Evi : Adam

Yayım Yılı : 1986

ISBN 2789754183761 / Sayfa Sayısı 351

Bu kitapta İlhan Başgöz'ün folklor ile ilgili çok çeşitli konulara ışık tutan makaleleri, araştırmaları, incelemeleri biraraya getiriliyor. Halk hikayelerimiz, fıkralarımız, manilerimiz, ağıtlarımız, bilmecelerimiz ve benzerleri derinliğine ve titizlikle ele alınyor. Folkor ürünlerinde toplumsal yaşamın izlerini görmeyi bilen, olaylara sağlam bir açıdan bakan bir bilim adamının çağdaş insan düşüncesi için uyarıcı olacak nitelikte yazıları.

Turkish Workers in Europe

Yayım Evi : Indiana University Press

Yayım Yılı : 1986

ISBN 978-0253398093

Aşık Ali İzzet Özkan

Indiana Üniversitesi Türkçe Program Yayınları 4

Birinci Basım: 1979

İkinci Basım: Ağustos 1994

Bu kitap, Ali İzzet Özkan'ın şiirlerinden seçilmiş bir güldestedir. Onun çoğu elyazması defterlerde kalmış 500'ü aşkın şiirinden, 124'ünü içine alır. Bu şiirler, elbet kendi güzellik ölçümüzün süzgecinden geçirilerek, kitaba alınmıştır. Ama, yalnız bununla yetinmedik. Özkan'ın sanatını ve dünya görüşünü tanıtmak bakımından önemli görünen şiirlerini, öz beğenimize uymasa da, kitabımıza almaktan, okuyucuya sunmaktan 

Çıt Etti Çiçek Açtı

Yayım Evi : Cem Yayımevi

Yayım Yılı : 1978

Sayfa Sayısı 75

Pir Sultan Abdal

Yayım Evi : Cem Yayımevi

Yayım Yılı : 1977

Sayfa Sayısı 207

Turkish Shadow Theater : Karagöz

Yayım Yılı : 1978

Sayfa Sayısı 14

İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi

Yayım Evi : Ararat Yayınevi

Yayım Yılı : 1968

9789751626554 / Sayfa Sayısı 240

Yüzyıllar gerisinden, yüzyıllar ötesine erişebilen nefeslerdir bir toplumun tanımında önemli rolü oynayan. Bazen bir mısra, bir beyit ya da bir mani, insanlık kadar eski, insanlık kadar eski, insanlık kadar köklü duyguları iletiverir. Ve bu ulaşım dönemlere, uygarlık aşamalarına rağmen, insan duygusunun sıcaklığıyla ışıtır kişiyi.<p>Kuşku yok ki halk edebiyatının tanımı bu kadar değildir. Asıl önemlisi, toplumu, toplum, ulusu ulus yapan değerlerin köklerini bize ulaştırmasıdır.

Türkülü Aşk Hikayeleri

Yayım Evi : Pankitap

“Halk hikâyelerimiz üzerindeki bu çalışmam 1943’te başlayan, uzun aralıklarla 1982’ye kadar süren hikâye derlemelerime dayanıyor. Bu derlemelerin ilkini 1943 yılında rahmetli Hocam Pertev Naili Boratav’la Kars ve çevresinde gerçekleştirdik. Daha sonra aynı bölgeye bir derleme gezisi daha yaptım. 1960 yılında Amerika’ya gittikten sonra derlemelerim İndiana Üniversitesi’nin ve çeşitli Amerikan Vakıflarının desteği ile Orta Doğu’da yaptığım gezilerle zenginleşti.

Üzeyir Pünhanî, Sabit Müdamî Ataman, İshak Kemali, Mevlüt İhsanî Şafak, İlhami Demir, Şeref Taşlıova, Yaşar Reyhani, Âdem Efkârî, İhsanî Sırlıoğlu, Ali İzzet Özkan,Veysel Şatıroğlu, Gülistan Çobanlar ve oğlu Murat Çobanoğlu, Latif Aküzüm ve ne yazık ki adlarını unuttuğum âşıklar, derlemeler esnasında bana hikâyelerini anlattılar ve bilgilerini benimle cömertçe paylaştılar. 

Derleme çalışmalarını yaptığım yerler Türkiye’de Kars, Erzurum, Aşkale, Erzincan, Posof, Sivas, Ankara, Adana, Divriği, Gemerek gibi yerlerdir. 1960 yılından sonra bu araştırma gezileri Azerbaycan Hoy’da, Rezaiye’de, Tahran’da, Tebriz’de; Irak’ta ise Kerkük’te, ayrıca Türkmenistan’da, Özbekistan’da ve Moskova’da devam etti.

Bu kadar geniş alanda sayısız hikâye gösterimine katılmam bana araştırmam için kimsenin elde edemediği bilgiler sağladı. Çünkü hikâye anlatımına pasif bir dinleyici olarak katılmıyordum. Ben de öteki dinleyiciler gibi, beğendiysem hikâyeciye alkış tuttum, âşığın sazına bahşiş olarak para taktım, beğenmediysem anlatıcıyı eleştirdim. Âşıklar gösterime başlarken benim için türküler yazıp sazla söylediler. Gösterimden sonra âşıklarla oturup sanatları hakkında uzun uzun konuştum, çeşitli konularda onlardan bilgi aldım, öğrendim, ben de bildiklerimi onlarla paylaştım.”

Yunus Emre

Yayım Evi : Indiana University Press

Yayım Yılı : 1978

Pertev N. Boratav onuruna hazırlanmıştır.  Emeği geçen Mark Glazer.

Manilerimizden

Studies in Turkish Folklore
TÜRK HALK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ.jpg
MANİLERİMİZ.jpg
KARAGOZ.jpg
hikaye.jpg
folkloryazıları.jpg
yunusemre2.jpg
yunusemre.jpg
vaybasimagelenler.jpg
türkülüaşkhikayeleri.jpg
Turku.jpg
turkish workers in europe.jpg
Turkegitimcikmazi.jpg
Siir Antolojisi.jpg
nasreddinhoca.jpg
karacoglan.jpg
asikali.jpg