AMACI,

Türk halk kültürünü ve Anadolu’nun köklü kültürlerini araştırmak derlemek, tarihsel mirasını korumak, yaşatmak ve çalışma sonuçlarını yurt içi-yurtdışı etkinliklerle sergilemek ve tanıtmak, bilimsel yöntemlerle Türk halk kültürünü incelemek, Anadolu kültürünü temel alarak, gelecekteki ulusal kültürümüzün oluşumuna katkı sağlamak olan bir derneğiz.